fbpx
Vi vill ta tillvara på naturen och bygga vår verksamhet på kunskap.

Miljöcertifieringar

Miljö &
Certifieringar

Dalslands Aktiviteter är ett relativt litet företag, men vi inser ändå vikten i att ta sitt ansvar gentemot miljön och naturen som är en stor del och en viktig förutsättning i vår dagliga verksamhet. Även om vår påverkan jämförelsevis är liten så vill vi föregå med gott exempel. Därför står vi nu i början av ett spännande miljöarbete inom företaget. Vi har även från och med 2014 börjat profilera oss mot naturturism och förmedling av kunskap om natur, miljö och hållbarhet. För att se vilka grundläggande (miljö)riktlinjer som vi jobbar utefter.

Under åren har vi även certifierat oss med certifieringar som vi funnit relevanta och givande för vår verksamhet. Fler kommer säkerliget att tillkomma i framtiden, speciellt inom miljöområdet, men nedan följer de relevanta certifieringarna som vi just nu besitter.

loggo på: Utveckling Grupp Ledarskap

UGL 2008

Försvarshögskolan startade i mitten av 2000-talet ett omfattande utvecklingsarbete som resulterade i den femte upplagan av UGL, UGL 2008. I denna utveckling har all modern forskning kring grupputveckling, ledarskap och personlig utveckling inarbetats i kursen. I arbetet har såväl Försvarshögskolans egna forskare inom ledarskap som forskare från andra universitet och högskolor liksom erfarna UGL-handledare tagit del. UGL har funnits i Sverige i över 30 år och under denna period genomgått flera omfattande förändringar. Trots att både teorier, metoder och övningar bytts ut och förändrats och handledarrollen också förändrats genom åren så har kärnan i och grundsyftet med UGL bestått. Nämligen att ge kunskap och insikter om grupper och gruppers utveckling, hur gruppen och lärandet förhåller sig till varandra, hur ledarskap inverkar på individ och grupp samt att medvetandegöra på vilket sätt den enskilde påverkar och låter sig påverkas i relation till andra människor. Om detta har vi på Dalslands Aktiviteter lång och djup erfarenhet.

tour quality

Tour Quality

Tour qualityär en kvalitetssäkring och styrning av den turistiska upplevelsen: boende, aktiviteter, mat, resor och annan besökarservice. Tour Quality utvecklades för ca tolv år sedan i nära samarbete med turistnäringen. Initiativet till utvecklingen av systemet togs bland annat av ETOUR, Europeiska Turismforskningsinstitutet och Sveriges Rese- och Turistråd. UGL har funnits i Sverige i över 30 år och under denna period genomgått flera omfattande förändringar. Trots att både teorier, metoder och övningar bytts ut och förändrats och handledarrollen också förändrats genom åren så har kärnan i och grundsyftet med UGL bestått. Nämligen att ge kunskap och insikter om grupper och gruppers utveckling, hur gruppen och lärandet förhåller sig till varandra, hur ledarskap inverkar på individ och grupp samt att medvetandegöra på vilket sätt den enskilde påverkar och låter sig påverkas i relation till andra människor. Om detta har vi på Dalslands Aktiviteter lång och djup erfarenhet.

Disney Management

Disney Management

Disney Management är kanske en av världens mest erkända utbildningar inom kundbemötande, företagande och ledarskap. Utbildningen är en mix av teoretiska studier och seminarier samt praktiska case och besök hos framgångsrika företag. Stor vikt läggs vid vision, värderingar och hur man väljer och tränar sina medarbetare. UGL har funnits i Sverige i över 30 år och under denna period genomgått flera omfattande förändringar. Trots att både teorier, metoder och övningar bytts ut och förändrats och handledarrollen också förändrats genom åren så har kärnan i och grundsyftet med UGL bestått. Nämligen att ge kunskap och insikter om grupper och gruppers utveckling, hur gruppen och lärandet förhåller sig till varandra, hur ledarskap inverkar på individ och grupp samt att medvetandegöra på vilket sätt den enskilde påverkar och låter sig påverkas i relation till andra människor. Om detta har vi på Dalslands Aktiviteter lång och djup erfarenhet.

Green Trade

Green Trade

Green Trade är en certifiering för små och medelstora turistföretag som visat prov på hållbar utveckling av turism. Green trade grundades av Exportrådet och Ecoplan 1998 och bygger på en hållbar grön utveckling. Green Trade erbjuder en grundläggande genomlysning av varje anslutet företag, från affärsplan till levererad produkt.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse på vår webbsida. Genom att fortsätta accepterar du detta.

Privacy Policy & Cookie